2018-05-24 | Głos z rynku

Poznaj uczestników konkursu Inwestorzy Bez Granic

Europejski Kongres Gospodarczy odbył się w tym roku ze znaczącym udziałem firmy ABB. Spółka była partnerem głównym wydarzenia, które w ciągu ostatnich kilku lat wyrosło na największą konferencję gospodarczą w Europie Środkowej.
Poznaj uczestników konkursu Inwestorzy Bez Granic (Żródło: EKG)

Katowice już po raz dziesiąty gościły uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się członkowie kadry zarządzającej najwyższego szczebla najważniejszych polskich przedsiębiorstw, ekonomiści, politycy, samorządowcy, naukowcy i niezależni eksperci. Do dyskusji dołączyli również unijni komisarze: ds. handlu Cecilia Malmström, wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy Andrus Ansip oraz komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete.

Pokazać wielowymiarowość

Tematyka kongresu jest bardzo szeroka i dotyczy niemal całej gospodarki. Ponieważ jako firma technologiczna jesteśmy obecni w wielu sektorach przemysłu, nauki i życia społecznego, postanowiliśmy wziąć w tym roku aktywniejszy udział, dzieląc się naszą wiedzą ekspercką – tłumaczy Paweł Łojszczyk, prezes zarządu ABB Sp. z o.o. – Zdecydowana większość poruszanych w Katowicach tematów leży na co dzień w biznesowym zainteresowaniu naszej firmy. Z najważniejszych z nich można wymieć bezpieczeństwo i efektywność energetyczną, cyfryzację w ramach Przemysłu 4.0, elektromobilność, infrastrukturę energetyczną czy inwestycje samorządowe.

Z udziałem specjalistów z ABB dyskutowano m.in. na temat nowych technologii informatycznych, cyfryzacji przemysłu i automatyzacji. Daniel Navarro, dyrektor biznesu Robotyki ABB w Polsce, w dyskusji na temat robotyzacji procesów produkcyjnych stwierdził, że wiele polskich przedsiębiorstw chcących inwestować w automatyzację potrzebuje partnera, który dysponuje wiedzą ekspercką, pokaże im wszystkie możliwości i opracuje optymalne rozwiązania. Nie chodzi bowiem o to, aby po prostu zainstalować roboty, zostawiając klienta samemu sobie, ale żeby odpowiednio zdefiniować procesy w zakładzie produkcyjnym i stworzyć adekwatną instalację. Z kolei Wojciech Dziwisz, kierownik ds. rozwoju biznesu e-mobility w ABB, przekonywał w panelu na temat elektromobilności, że operatorzy stacji do ładowania potrzebują nie tylko niezawodnych urządzeń, ale i odpowiedniego oprogramowania, aby móc nimi odpowiednio zarządzać, serwisować je zdalnie i gwarantować użytkownikom usługi na wysokim poziomie.

Takie spotkania pozwalają pokazać, jak wielowymiarowa jest ABB: to nie tylko produkcja urządzeń energetycznych, ale wiele zaawansowanych rozwiązań dla różnych sektorów gospodarki – uważa Przemysław Zakrzewski, dyrektor Polskiego Centrum Rozwoju Oprogramowania ABB, który wziął udział w panelu „Polskie drogi do przemysłu 4.0 – fakty i mity”. –Dzięki takim publicznym dyskusjom budujemy markę ABB, pokazujemy naszych ekspertów, prezentujemy przed dużym audytorium nasze spojrzenie na określone tematy, jesteśmy w stanie inicjować wymianę poglądów na ważne z naszego punktu widzenia kwestie.

Spółka miała okazję zaprezentować szybkie ładowarki do aut elektrycznych oraz robota współpracującego YuMi, który towarzyszył panelistom podczas kilku dyskusji technologicznych.

fot. Europejski Kongres Gospodarczy 1

Inwestycja, ale jakościowa

Miłym akcentem EKG było rozstrzygnięcie konkursu Inwestorzy Bez Granic. Wyróżniono w nim firmy zagraniczne w Polsce i polskie firmy odważnie inwestujące za granicą. W każdej z tych kategorii uhonorowano cztery spółki. Kandydatów do wyróżnienia nominowali przedstawiciele biznesu, instytucji samorządu gospodarczego, agencji i instytucji rządowych zaangażowanych w pozyskiwanie inwestorów oraz wspierających polską ekspansję gospodarczą za granicą. ABB zdobyła uznanie jako inwestor zagraniczny.

Chodziło o inwestycje o zauważalnej skali, ale – co ważniejsze – dające rozwojowy impuls dla całej polskiej gospodarki, wnoszące nową wartość, budujące sieć kooperacji – podkreślił w uzasadnieniu Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP i inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Inwestycje płyną, ale liczy się nie tylko ich wartość i ilość, ale i jakość – dodał Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. – Dla Polski ważne są biznesy oparte na wysokich technologiach, których nam brakuje, które niosą wymagania odnośnie kadry, i które generują dużą wartość dodaną.

Wyróżnienie odebrał Paweł Łojszczyk. – Widzimy duże możliwości rozwoju nie tylko w obszarze eksportu, ale i na rynku krajowym – powiedział. – Jesteśmy firmą innowacyjną i fakt, że rząd inwestuje w innowacje, sprzyja rozwojowi takich firm.

Europejski Kongres Gospodarczy trwał trzy dni. W tym czasie 11 tys. osób wzięło udział w 150 prelekcjach i panelach dyskusyjnych, a dodatkowe 2,5 tys. uczestniczyło w towarzyszących Kongresowi wydarzeniach start-upowych.


Zobacz także

CIECH ma jeden z największych magazynów wysokiego składowania
Paczkę Zalando można będzie zwrócić w 6000 punkach
Nagrodzono wzorniczą innowacyjność Zebra Technologies
Dwie dekady firmy kurierskiej General Logistics Systems Poland
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Zebra Technologies wprowadziła przemysłowe rozwiązanie lokalizacyjne
Mobile Industrial Robots podpisał umowę dystrybucyjną z Astor
ABB rozbudował Regionalne Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych w Warszawie
Współpraca firm przy robotach współpracujących
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA