2018-03-09 | Głos z rynku

Dobre wyniki Waberer’s w 2017 r.

Firma Waberer’s International Nyrt., z siedzibą w Budapeszcie, europejski lider w dziedzinie transportu całopojazdowego (FTL), podała do wiadomości wyniki finansowe za okres trzech miesięcy, który skończył się z dniem 31 grudnia 2017 r.
Dobre wyniki Waberer’s w 2017 r. (Żródło: Link)

Firma Waberer's osiągnęła wysoką wydajność powyżej oczekiwań w 2017 roku, co świadczy o udanej realizacji jej strategii. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, firma nadal koncentruje się na umacnianiu swojej pozycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej poprzez kolejne bardzo korzystne przejęcia. Roczne sprawozdanie firmy Waberer’s ze skontrolowanymi danymi za 2017 r. zostanie przedstawione corocznemu Walnemu Zgromadzeniu w kwietniu 2018 r.

Kluczowe dane1 (w mln EUR, o ile nie podano inaczej)

Clipboard01

Więcej szczegółów na temat definicji mierników i kluczowych wskaźników efektywności  niezwiązanych z MSSF można znaleźć w Sprawozdaniu finansowym za czwarty kwartał 2017 r., które znajduje się tutaj: http://www.waberers.com/en/investors/result-centre

Najważniejsze informacje

  • W czwartym kwartale 2017 r. przychód zwiększył się o 21% w stosunku do ubiegłego roku, do 179 mln EUR 
  • Przychód Segmentu transportu międzynarodowego zwiększył się o 24% w wyniku lepszej sytuacji cenowej oraz dzięki wynikom przejęć
  • Przychody Regionalnej logistyki kontraktowej wzrosły o 8% napędzane wzrostem z roku na rok powierzchni magazynowej i wyższymi cenami 
  • Cyklinczy EBITDA zwiększył się o 47% w stosunku do poprzedniego roku, do 21 mln EUR w czwartym kwartale
  • W ramach Segmentu transportu międzynarodowego cykliczny EBITDA zwiększył się o 49%, z czego 11 p.p. odnosiło się do wzrostu organicznego 
  • EBITDA wzrósł o 41% w segmencie Regionalnej logistyki kontraktowej 
  • Cykliczny EBIT osiągnął mocny wzrost do 5 mln EUR w czwartym kwartale 
  • Cykliczny zysk netto wzrósł do poziomu 6,0 mln EUR w rezultacie pozytywnych jednorazowych wyników dotyczących podatków i wyniku finansowego, podczas gdy EPS za czwarty kwartał wzrósł do 0,40 EUR.
  • Wskaźnik dźwigni netto spadł do poziomu 2,7 x cykliczny EBITDA w wyniku wyższych zysków i poprawionemu zarządzaniu kapitałem obrotowym 
  • Wielkość floty zwiększyła się o 18% w stosunku do poprzedniego roku

Komentarz

Ferenc Lajkó, Dyrektor generalny WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt.

-Patrząc na cały rok 2017, z przyjemnością informuję, że nasze wyniki finansowe przekroczyły oczekiwania wszystkich naszych akcjonariuszy. Dobre wyniki w 2017 r. pokazują udane wdrożenie naszej strategii, mającej na celu wzrost przychodów poprzez ekspansję organiczną i i nieorganiczną, wspartą wzrostem wydajności i wprowadzeniem najnowocześniejszych technologii. Rok 2017 był emocjonującym rokiem dla firmy Waberer’s również dlatego, że wyróżniał się dzięki ekscytującemu wejściu na giełdę z pierwszą ofertą publiczną w lipcu.

Przychody i cykliczny wzrost EBITDA Grupy były powyżej ogłoszonego celu długoterminowego w wysokości 15%, co można przypisać częściowo skutkom przejęcia, a w równym stopniu wzrostowi organicznemu. 

Nasze stopy wzrostu w czwartym kwartale w porównaniu do ubiegłego roku były szczególnie silne dzięki połączeniu doskonałych wyników organicznych i udanej integracji z firmą LINK: wzrost przychodów przekroczył 20%, podczas gdy wzrost cyklicznego EBITDA zbliżył się do 50%, a wynik finansowy osiągnął nawet większe stopy wzrostu. W wyniku naszych unikalnych procedur monitorowania i szkolenia zużycie paliwa poprawiło się o ponad 2%, a nasze precyzyjnie dostrojone zoptymalizowane silniki przyniosły oszczędności w większości naszych głównych pozycji kosztowych. W tym samym czasie wyniki firmy Link, naszej polskiej spółki zależnej, którą nabyliśmy w połowie 2017 roku, aby rozpocząć europejski proces konsolidacji sektora, wykazały kolejną poprawę w wyniku kontynuowania działań integracyjnych we wszystkich obszarach działalności.

Patrząc w przyszłość, planujemy także zwiększyć nasze działania na froncie organicznym i nieorganicznym. Jeśli chodzi o rozwój organiczny, musimy polegać na rozwiązaniach technologicznych, aby jeszcze bardziej zwiększyć naszą efektywność operacyjną, wśród których digitalizacja i lepsze wykorzystanie danych to główne cele na 2018 rok. Planujemy dalszy rozwój naszej wysoce zdywersyfikowanej bazy klientów poprzez ukierunkowanie na atrakcyjne sektory motoryzacyjne i handel elektroniczny. Jeśli chodzi o segment regionalny, firma nadal koncentruje się na umacnianiu swojej pozycji w regionie poprzez kolejne bardzo korzystne przejęcia.

Spodziewam się, że Grupa będzie mogła osiągnąć co najmniej roczny wzrost w podobnym tempie, jak to miało miejsce w 2017 roku i patrzę w przyszłość z ufnością i przekonaniem w nasz plan rozwoju.


Zobacz także

DSV w 2017 r. osiągnął wzrost sprzedaży i zwiększył zyski
Polskie rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa IT
Kto zmodernizuje i udrożni Wisłę?
Największy w Norwegii projekt autobusów elektrycznych
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Wyjątkowa, limitowana partia pojazdów we flocie LINK
Sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2017 roku
Firma transportowa Marathon na finiszu budowy centrum logistycznego.
W jaki sposób bezpiecznie i sprawnie dokonać wymiany baterii trakcyjnych?
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA